Hotline: 0933.24.11.22

Email: fatielevator@gmail.com

Thứ năm 13/06/2024
h/m/s

Dự án Dự Án Nhà Xưởng

            

                           Nhà Máy JSI VINA - Korea                                         N Máy SATRA Vĩnh Lộc - Vietnam

 

         

                     Nhà Máy ACE ELITE VSIP II - Taiwan                                      Nhà Máy PRO WELL - Taiwan

 

 

                    Nhà Máy Sợi Thế Kỷ - Vietnam

 

_cacbaivietkhac