Hotline: 0933.24.11.22

Email: fatielevator@gmail.com

Thứ hai 14/10/2019
h/m/s

Dự án Dự Án Nhà Xưởng

            

                           Nhà Máy JSI VINA - Korea                                         N Máy SATRA Vĩnh Lộc - Vietnam

 

         

                     Nhà Máy ACE ELITE VSIP II - Taiwan                                      Nhà Máy PRO WELL - Taiwan

 

 

                    Nhà Máy Sợi Thế Kỷ - Vietnam

 

_cacbaivietkhac

Hỗ trợ
Mss. Hằng (KV Miền Bắc) - 0933.60.11.66
Mss. Đài (KV Miền Nam) - 09033.80.11.66
Mr. Hạnh (Tư Vấn Kỹ Thuật) - 0933.65.11.66
Mr. Phát (CSKH) - 0933.24.11.22
news_detail