Hotline: 0933.24.11.22

Email: fatielevator@gmail.com

Thứ năm 13/06/2024
h/m/s

Giới thiệu Thông Tin & Hình Ảnh

      

      

      

 

Hệ Thống Máy CNC Chuyên Dụng

          

 Máy Laser  Amada - Japan

         

 Máy Đột  Amada - Japan

         

 Máy Plasma SVD - USA

        

 Máy Bào Rãnh V Fanuc - Japan

   

            

Máy Chấn Nisshinbo - Japan

 

   

           

Máy Chấn Toyokoki - Japan

 

   

         

  Máy Chấn Niagara - USA

 

 

     

 Máy Chấn  Komatsu - Japan

 

        

Máy Cắt NC Amada - Japan

           

 

Máy Cắt NC AAA - Japan

     

Máy Cưa NC Amada - Japan

     

Máy Cắt  Dây DK - China

 

Phương Tiện Vận Chuyển Chuyên Nghiệp

                 

Xe Tải Nhỏ 

                

Xe Tải Nhỏ 

               

 Xe Tải Lớn

         

               

 Xe Cần Cẩu

 

_cacbaivietkhac